مشکلات رایج در پخت کیک

 

 

چرا کیک به اندازه کافی پف نکرده است ؟

 
» مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است    
» میزان مخلوط کردن مواد کم یا زیاد بوده است
» دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است
» هنگام مخلوط کردن ترتیب افزودن رعایت نشده است
» کره یا تخم مرغ مورد استفاده سرد بوده است
» بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است
» میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است
» اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است
» فاصله زمانی زیاد اماده شدن تا قرار دادن داخل فر   


چرا لایه روی کیک چسبنده است ؟

 
» روی کیک وقتی گرم بوده پوشانده شده است
» مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است
» کیک به اندازه کافی نپخته است      


چرا کیک حالت خیس و مرطوب دارد ؟

 
» کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است
» شکر ، مایعات و چربی کیک زیاد بوده است
» کیک داخل قالب مانده و سرد شده است      

چرا کیک حالت چروکیده و بهم فشرده دارد ؟

 
» قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است
» قالب بیش از حد چرب شده است
» مواد بیش از حد مخلوط شده است
» مقدار مایعات زیاد بوده است
» کیک بیش از حد پخته است      


چرا پس از پخت پف کیک خوابیده است ؟

 
» دمای فر کمتر از مقدار لازم بوده است
» پخت کیک کافی نبوده است
» میزان شکر مورد استفاده زیاد بوده است
» قالب کیک نسبت به مواد کوچک بوده است
» کیک در هنگام پخت تکان داده شده است
» در فر قبل از پخت کیک زیاد باز شده است
» زمان اضافه کردن سفیده مواد زیاد مخلوط شده است
» بعد از افزودن آرد زیاد مخلوط شده است
» مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین زیاده بوده است
» مقدار مایعات کمتر یا بیشتر شده است


چرا کیک بافت زبری دارد یا وسط ان فرو رفته است ؟

 
» فر قبل از پخت کیک گرم نشده است
» شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است
» مواد اندازه کافی مخلوط نشده است
» میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است
» میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است
» از آرد نامرغوب برای کیک استفاده شده است
» مواد به درستی در قالب پخش نشده است
» کیک با حرارت کم و ارام پخته شده است


چرا روی کیک چسبنده اما داخل کیک خشک است ؟

 
» مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است
» سفیده های تخم مرغ بیش از حد زده شده است
» مدت پخت کیک طولانی بوده است
» قالب کیک نسبت به مواد بسیار بزرگ بوده است
» کیک در معرض جریان هوا سرد شده است
» مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است
» مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است
» میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است


چرا کیک خمیری و سنگین است ؟

 
» مواد کیک خوب مخلوط نشده است
» تعداد تخم مرغ مورد استفاده زیاد بوده است
» مقدار مایعات مورد استفاده زیاد بوده است
» دمای فر بیشتر از مقدار لازم بوده است

 

چرا کیک به قالب چسبیده است ؟

 
» قالب ه درستی چرب نشده است
» قالب به درستی اردپاشی نشده است
» کیک به اندازه کافی نپخته است
» کیک پس از خنک شدن از قالب خارج نشده است


چرا کیک حالتی خشک و بافتی شکننده دارد ؟

 
» مقدارچربی کیک کم بوده است
»مقدار شکر کیک کم بوده است
» مایه کیک بیش از حد مخلوط شده است
» بدلیل مایعات کم خمیر کیک سفت بوده است
» مقدار شکر مورد استفاده زیاد بوده است
» بدلیل مایعات زیاد خمیر کیک شل بوده است
» مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است
» کیک داغ و سریع از قالب خارج شده است

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation